• Contact Us
 • English
 • login
 • join

Home > 트루윈 뉴스 > 공지사항
글번호 : 12 
제6기 결산공고

제6기 결 산 공 고

 

 

재 무 상 태 표

 

 

(2011년 12월 31일 현재)

                (단위 : 원) 
 

            

 

            

 

            

 

            

 

자                   산

  

                  

 
 유동자산          8,414,839,290  유동부채 12,397,669,451  
  현금및현금성자산                 646,726,230   매입채무 

             672,823,104

  매출채권               3,737,229,656   기타지급채무 

             398,419,769

  기타수취채권                   31,923,853   기타부채 

               53,206,731

  금융기관예치금 

           1,307,000,000  

  차입금 

         11,119,579,647

  기타자산 

             193,456,768  

  파생금융상품 

             153,640,200

  당기법인세자산 

             6,574,550

 유동부채

       6,501,336,076  

  재고자산 

        2,491,928,233

  기타지급채무                 300,000,000
 비유동자산        14,445,114,959   차입금               6,201,247,312
  기타수취채권                   36,966,000   이연법인세부채                        88,764
  매도가능금융자산                  134,186,277  
  금융기관예치금                  240,000,000 

부    채    총    계

        18,899,005,527
  기타자산                   10,350,000  
  파생금융상품                    20,830,000 

자                본

 
  유형자산               11,753,405,951   보통주               2,550,000,000
  무형자산 

            2,149,376,731

  주식발행초과금               1,712,322,800
    이익잉여금 

           △300,966,631  

   

 기타포괄손익누계액 

                △407,447  

    
   

자    본    총    계

         3,960,948,722
    
 자    산    총   계         22,859,954,249 

부 채 와 자 본 총 계

       22,859,954,249
상기와 같이 공고함. 2012년 3월 28일

     (주)트루윈 대표이사  남 용 현

 

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제6기 재무제표는 중요성의 관점에서
한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

 

삼일회계법인 대표이사 공인회계사 안 경 태

입력일시 : 2015-03-30 12:13:41                 조회 : 2638
 
no 제목 조회 날짜
공지 임시주주총회 소집 통지(공고)문 950 2019.09.17
공지 [공지] 전자증권 전환대상 주권 등의 권리자 .. 923 2019.07.17
공지 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 공고 803 2019.07.02
공지 제 13기 정기주주총회 소집 통지(공지) 1,400 2019.03.08
공지 합병 종료보고 공고 2,589 2018.07.24
공지 합병에 따른 구주권 및 채권자 이의제출 공고.. 1,185 2018.06.20
공지 소규모합병 공고 1,369 2018.06.05
공지 소규모합병 기준일 및 주주명부 폐쇄 공고문 1,313 2018.05.17
공지 투자주의환기종목해제 1,431 2018.05.02
공지 제12기 결산공고 1,198 2018.04.24
공지 내부정보관리규정 개정 공표 2,472 2017.06.13
공지 안 내 문 5,040 2017.03.24
공지 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고문 2,582 2016.12.09
공지 (주)트루윈 내부정보관리규정 제정 1,987 2016.11.30
공지 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 공고 2,967 2015.12.15
18 금융감독원 주최 불공정거래 관련 기업방문 교.. 1,038 2018.07.11
17 제11기 결산공고 2,533 2017.08.17
16 제10기 결산공고 3,349 2016.03.31
15 제9기 결산공고 3,937 2015.03.30
14 제8기 결산공고 3,275 2015.03.30
[이전 10개] [1] [2] [다음 10개]